แนวข้อสอบใบขับขี่ หลักสูตรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก ชนิดที่ 3 (รถลากจูง บ.3 , ท.3) ชุดที่ 2