สอนขับรถยนต์ 10 ช.ม.

เรียนขับรถ หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ (สำหรับ ผู้มีใบขับขี่แล้ว) จำนวน  10 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเรียนขับรถเพิ่มเติมทักษะเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

เรียนขับรถ
เรียนขับรถ

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงในการเรียนขับรถ จำนวน 10 ชั่วโมง ดังนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง

 • การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
 • การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
 • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
 • การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
 • การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
 • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
 • การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง

 • การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
 • การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
 • การกลับรถทางแคบ
 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
 • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
 • การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
 • การหยุดรถบนทางราบ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

ราคา 5,000 บาท

ติดต่อโรงเรียน โทร 025242456  | กรมการขนส่งทางบก | Line ID : @updrangsit