สอนขับรถยนต์ 6 ช.ม.

สอนขับรถยนต์ 6 ช.ม.

เรียนขับรถยนต์ หรือ หลักสูตรสอนขับรถยนต์ (เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ สำหรับผู้มีใบขับขี่แล้ว) 6 ช.ม.

เรียนขับรถยนต์
โดยผู้สนใจเรียนขับรถ 6 ช.ม. เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว แต่ขาดความมั่นใจและทักษะในการขับขี่

ราคาหลักสูตร 3,000 บาท 

โทร 098-6369691-2 | กรมการขนส่งทางบก