อบรมสอบใบขับขี่

อบรมสอบใบขับขี่ 5 ชม.  (เริ่ม 4 มค. 60)

อบรมสอบใบขับขี่ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ขับรถเป็นแล้ว ไม่อยากเสียเวลารอคิวอบรมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัด โดย หลักสูตรการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว จะใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 5 ชม. เมื่อผู้เรียนผ่านการอบรมใบขับขี่กับทางโรงเรียน สามารถไปจองคิวสอบกับทางขนส่งได้ทั้วประเทศ ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมประหยัดเวลาในการรอคิวที่ขนส่ง ไม่ต้องรอคิวนาน เปิดอบรมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์

อบรมสอบใบขับขี่

จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
2. การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง
3. จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง
4. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 30 นาที
5. พร้อมติวข้อสอบ

ติวข้อสอบ

ขั้นตอนการดำเนินการ

1) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
2) อบรม 5 ชั่วโมง ตามกำหนดการ

ทดสอบ

หมายเหตุ

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขับรถเป็นแล้วไม่อยากเสียเวลารอคิวอบรมกับทางขนส่ง
  • หลักสูตรนี้ ใช้สำหรับอบรมสำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ขาดต่ออายุ เกิน 1 ปี จะต้องเข้ารับการอบรม 5 ชม. พร้อมสอบข้อเขียนใหม่กับสำนักงานขนส่ง
  • เปิดอบรมทุกวัน ณ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี รังสิต