อบรมต่ออายุใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี รังสิต เปิดให้บริการอบรมต่ออายุใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์อาทิตย์ สถานที่อบรมใกล้ กับ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง เมื่อผู้อบรมเสร็จทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองให้ผู้อบรม สามารถนำหนังสือรับรองไปต่ออายุใบขับขี่ ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ได้ทันที่ หรือ จะไปยื่นที่สำนักงานขนส่ง ได้ทั่วประเทศ เช่นกัน

เปิดอบรมใบขับขี่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

?? 8.00 น. รอบละ 1 ชม. สำหรับหลักสูตร อบรมต่ออายุ รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์
?? 9.30 – 11.30 | 13.30 -15.30 | 15.30 -17.30 สำหรับหลักสูตร อบรมต่ออายุ รถบรรทุก บ.2 ท.2 หรือ รถลากจูง บ.3 ท.3
?? สถานที่อบรม ติดถนนคลองหลวง ฝั่งเดียวกับ แมคโคร คลองหลวง เลยมา 700 เมตร เชิงสะพานข้ามคลองสอง

หลักสูตร อบรมต่ออายุใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ 1 ชม.

สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ 5ปี ต่อ 5ปี สำหรับ ผู้ถือใบอนุญาตขับรถยนต์ และ ผู้ถือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ซึ่ง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

อบรมต่ออายุใบขับขี่

หลักสูตร อบรมต่ออายุใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ 2 ชม.

สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ 3ปี ต่อ 3ปี สำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถ บรรทุก บ.2 ท.2 และ ผู้ถือใบอนุญาตขับรถ ชนิด ลางจูง บ.3 ท.3 ซึ่ง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

หลักฐานประกอบคำขอ

1) ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
2) บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1) ตรวจสอบเอกสาร
2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3) อบรม 1-2 ชั่วโมง ตามแต่ชนิดใบอนุญาตที่ขอต่ออายุ

หมายเหตุ

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (สามารถยื่นต่ออายุได้ก่อน 3 เดือน)