สอนขับรถยนต์ 6 ช.ม.

สอนขับรถยนต์ 6 ช.ม.
หลักสูตรสอนขับรถยนต์ (เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ สำหรับผู้มีใบขับขี่แล้ว) 6 ช.ม.

โดยผู้สนใจเรียนขับรถ 6 ช.ม. เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว แต่ขาดความมั่นใจและทักษะในการขับขี่

ราคาหลักสูตร 3,000 บาท

โทร 098-6369691-2